Ελέφας

Single Vineyard, Ασύρτικο, ΠΓΕ Σέρρες
Με οινοποίηση με προζυμωτική εκχύλιση, ζύμωση αρχικά
σε ανοξείδωτη δεξαμενή και έπειτα σε δρύινα βαρέλια
καθώς και περαιτέρω παραμονή και ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια